15 de set. 2013

I was

I was tempted to follow the echo of your insistence
I was walking on the wild side to prevent my fall
I was lying in my bed for longer than needed
I was talking to phantoms from older times

I was just waiting for the right moment to awake

13 de set. 2013

Por la maldita relaxing cup

Me siento
perdida
en la arena movediza de tu silencio
Me siento
aturdida
por la capa de ozono que destruye mis ideas
Me siento
empanada
por la maldita relaxing cup of café con leche

9 de set. 2013

Determinació

resolució de ser feliç,
per damunt de totes les coses

desig de ser lliure

(auto) determinació


* Aquest post enllaça amb la Cadena de Blogs per a la Independència a:
Gazophlacium
Per començar la cadena pots anar a 2012+1 esquitxos d'una vida. Bona diada!